Türkçe | English

Preative Halkla İlişkiler

Preative halkla ilişkiler ajansı, öğrenen ve öğreten organizasyon yapısı ile kendini sürekli geliştiren ve yetiştiren, genç ve yaratıcı bir ekibin ürünüdür.

Müşterilerinin stratejik hedefleri ile tutarlı, uyumlu, değer ve itibar katan, kısa ve uzun vadede ölçümlenebilir iletişim stratejilerini tasarlayıp uygulayan bir yaklaşımı benimser.

Çalışanlarına farklı ortamlarda uygulama ve kendilerini geliştirme imkanı sağlayan Preative için kurumsal ve bütünsel bir yaklaşım esastır. Doğru ve sağlıklı bir iletişim için hizmet verilen alanlardaki bütün konular, kesin ve anlaşılır bir biçimde analiz edilerek sonuçlandırılır.